EdukacjaKomunikatyMiasto i Gmina

Zapisz dziecko do przedszkola i szkoły – terminarz rekrutacji w gm. Choroszcz

Burmistrz Choroszczy, Zarządzeniem nr 556/2024 z dnia 23stycznia 2024 r. określił terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choroszcz. Szczegóły przedstawiamy w tabeli poniżej.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych
w Gminie Choroszcz

 

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka od 29.02.2024 r.

do 07.03.2024 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 08.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

od 10.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 19.04.2024 r. do 19.06.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki do 22.04.2024 r.

do godz. 12.00

do 20.06.2024 r.

do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki do 30.04.2024 r. do 25.06.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki do 02.05.2024 r.

do godz. 12.00

do 26.06.2024 r.

do godz. 12.00

 

Tekst: na podst.mat.org UM/fot. pixabay.com