Wydarzenia

Cykl warsztatów dla członków organizacji pozarządowych

W ramach współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w przestrzeniach Centrum odbywał się cykl warsztatów dla członków organizacji pozarządowych, podnoszących ich kompetencje, a także zacieśniające współpracę międzysektorową. W lutym nadszedł czas na działania w mniejszych miejscowościach naszej gminy.

Szkolenia realizowano w ramach projektu ‘Splot Wartości”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). W ramach projektu organizacje mogły skorzystać z bezpłatnych usług, takich jak: indywidualne doradztwo, a także szkolenia wśród których poruszono tematy związane z dotacjami, komunikacją oraz promocją własnych działań.  W ramach spotkania „Współpraca Lokalna” Ewa Jasieńska przygotowała warsztat poświęcony analizie jakości współpracy lokalnej w naszej gminie, identyfikacji potencjałów i zasobów, którymi możemy, a nawet powinniśmy się dzielić, a także wyborowi form komunikacji, które służą łączeniu, a nie dzieleniu. O dotacjach „Nie Tylko z Samorządu” opowiedziała Anna Sędziak przygotowując warsztat dotyczący aktualnych i planowanych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, z elementami tworzenia projektów.

 

Natomiast z  Urszulą Dąbrowska przygotowano szkolenie „Co i Jak Promować w Mediach”, koncentrujące się na tworzeniu efektywnych komunikatów, wyborze odpowiednich kanałów komunikacji zależnie od celów oraz przedstawienie perspektywy komunikacji przyszłości, z uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji.

Odbędzie się ono 10 lutego o g. 10:00, w M-GCKiS w Choroszczy. Uczestnicy po odbytym warsztacie na pewno bedą „pisać trochę lepiej”, a przynajmniej z większym zrozumieniem na czym polega tekstowa komunikacja w mediach. O czym będzie mowa podczas spotkania:

– o zasadzie 4 K: Krótko, Konkretnie, Klarownie, z Kontekstem

– o zasadzie F, czyli o tym, że wygląd (tak, także wygląd tekstu!) ma znaczenie

– o zasadzie FOG – skrót od „wskaźnik mglistości tekstu”

Przewidziane są też zajęcia praktyczne. Prowadząca, Urszula Dąbrowska ma duże (ponad 12-letnie) doświadczenie dziennikarskie, pracowała także jako webwriter dla instytucji publicznych i firm komercyjnych. W ten sposób dorobiła się tytułu specjalisty ds. komunikacji i dziś chętnie się dzieli zdobytą wiedzą.

Serdecznie zachęcamy do dołączenia i czerpania z tego zarówno korzyści, jak i radości ze spotkania w szerszej grupie osób działających na podobnych płaszczyznach!