KomunikatyKulturaMiasto i GminaWydarzenia

Aktywnie w Twojej społeczności, aktywnie w Twojej wsi – pora na aktywizację!

Jak się okazało spotkania z organizacjami pozarządowymi w ramach porozumienia M-GCKiS z OWOPem zaowocowały inicjatywą do kolejnych działań, tym razem w mniejszych miejscowościach naszej gminy, gdzie w najbliższym czasie przy współpracy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich odbędą się spotkania dedykowane mieszkańcom wsi Klepacze oraz Barszczewo.

Spotkanie w formie warsztatów poprowadzi wspomniana wcześniej Anna Sędziak – trener, animator, społecznik z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Warsztaty odbędą się:

  • 18 lutego (niedziela), godz. 15:00 – świetlica OSP Klepacze
  • 19 lutego (poniedziałek), godz. 17.30 – świetlica w Barszczewie

Spotkania będą przestrzenią do zastanowienia się, co już mamy w naszych zasobach i potencjale, co działa, a czego  brakuje by ożywić kulturalną aktywność mieszkańców. Wypracujemy pomysły na nowe formy współpracy, warsztaty i spotkania. Będzie twórczo i energetycznie.

Zgłoszenia na warsztaty pod numerem tel. 85 719 14 31 bądź na adres mailowy kultura@choroszcz.pl

Serdecznie zapraszamy!

Jeżeli jesteście zainteresowani podobnymi spotkaniami w swojej miejscowości, możecie skontaktować się i zgłosić do M-GCKiS, dołączyć i rozwijać swoje organizacje społeczne razem z nami!