EdukacjaKomunikaty

Podlaski program wsparcia stypendialnego – trwa nabór

Dla najzdolniejszych uczniów z obszaru województwa podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uruchomiono program stypendialny, w ramach którego do zdobycia jest kwota 6 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone są na wsparcie edukacyjne. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku.

Program jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

 

 

Kryteria uczestnictwa:

  • Uczniowie należący do wybranych typów szkół na terenie województwa podlaskiego.
  • Trudna sytuacja materialna w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.
  • Spełnienie co najmniej jednego kryterium uzdolnienia w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Wnioski należy składać wraz z dokumentami do: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Szczegółowe informacje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego tel. (85) 66 54 596, (85) 66 54 535 lub (85) 66 54 187.

Stypendia przyznawane są według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVIII/889/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2023 r.

Więcej: https://podlaskie.eu/edukacja/nabor-na-stypendia-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-uczniow-ktorzy-znajduja-sie-w-trudnej-sytuacji-materialnej.html