KomunikatyWydarzenia

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. WCR informuje również, iż żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej od 1 marca 2024 r., przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000 zł.

Celem szkolenia podstawowego jest nabycie przez ochotników elementarnych umiejętności z zakresu rzemiosła wojskowego, takich jak:
– bezpieczne posługiwanie się bronią oraz wyposażeniem
– poznanie różnych sposobów pokonywania terenu
– wykorzystanie elementów survivalu
– udzielanie pierwszej pomocy.

Odkryj nieograniczone możliwości jakie oferuje Wojsko Polskie. Dołącz do www.zostanzolnierzem.pl

Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe, skontaktuj się jak najszybciej z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku:
ul. Lipowa 35
tel. 261 398 292