Miasto i GminaSport

Bezpłatne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne dla seniorów

Zajęcia zdrowy kręgosłup oraz integracyjne spacery nordic walking dla seniorów z Gminy Choroszcz, zainaugurują kolejną edycję projektu „Start po zdrowie na bis”. Pod okiem instruktora seniorzy z naszej gminy już w czerwcu będą mogli bezpłatnie korzystać z aktywności sportowych. Zajęcia koordynować będzie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 

Projekt to kontynuacja inicjatywy, która w 2023 roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zaktywizowała, aż 150 seniorów. Po sukcesie pierwszej edycji, uczestnicy wyrazili chęć kontynuacji, więc w 2024 roku projekt „Start po zdrowie na bis” powrócił do Choroszczy. Dofinansowanie na ten cel, w kwocie 23 000 zł,  pozyskano z budżetu Województwa Podlaskiego za sprawą konkursu pt.: „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Projekt jest skierowany do szerokiej grupy seniorów i ma na celu ich aktywizację, przeciwdziałanie ich wykluczeniu, likwidacja barier w dostępie do sportu, szczególnie w środowisku wiejskim oraz zwiększanie świadomości na temat polityki zdrowotnej i programów rehabilitacyjnych. Tym razem w ramach projektu będą zorganizowane otwarte wykłady z ekspertem z zakresu rehabilitacji, zdrowego odżywiania, integracyjne spacery nordic walking, zajęcia zdrowy kręgosłup, wyjazdy a basen czy zajęcia relaksacyjne. Pierwsze aktywności ruszą w czerwcu, a po przerwie wakacyjnej kolejne od września do listopada.

W realizację projektu zaangażowani będą pracownicy M-GCKiS w Choroszczy, którzy zapewnią wsparcie zarówno merytoryczne, jak i techniczne, a także będą prowadzić zapisy na proponowane zajęcia.

Program zajęć w czerwcu:

– wtorki, godz. 9:00, aula M-GCKiS – zajęcia zdrowy kręgosłup 

– piątki, godz.13:30, park przy Muzeum Wnętrz Pałacowych – integracyjne spacery nordic walking

– 18.06.24 r., godz. 12:00, aula M-GCKiS – spotkanie z ekspertem z fizjoterapii i rehabilitacji w formie wykładu otwartego

Informacji szczegółowych udziela M-GCKiS, tel. pod numerem telefonu: 85 719 14 31 lub 725 357 788.