HistoriaKulturaWydarzenia

Historia konfliktu arabsko-żydowskiego od starożytności do czasów współczesnych – wykład w M-GCKiS

W piątek, 14 czerwca o godz. 17:00, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – wykład i prezentację profesora Jerzego Rakowskiego pt. „Historia konfliktu arabsko-żydowskiego od starożytności do czasów współczesnych”.

Profesor Jerzy Rakowski, emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej oraz były Prorektor tej Uczelni, jest znanym działaczem ZSP. Po zakończeniu kariery zawodowej poświęcił swój czas na zwiedzanie świata, odwiedzając ponad 140 krajów, w tym niemal wszystkie ważniejsze tereny zamieszkane przez muzułmanów. Jego pasja do poznawania innych kultur oraz głębokie zainteresowanie islamem i jego wpływem na historię świata uczyniły go jednym z najważniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie.

Tematyką wykładu będzie konflikt arabsko-żydowski, który choć najbardziej kojarzony z wydarzeniami ostatnich miesięcy (od 7 października 2023 r.) w Strefie Gazy, ma korzenie sięgające starożytności. Konflikt ten trwał przez wieki, intensyfikując się po powstaniu współczesnego państwa Izrael. Na przestrzeni lat obejmował kluczowe wydarzenia takie jak wojna z lat 1948-49, kryzys sueski, wojna sześciodniowa czy wojna Jom Kippur.

Profesor Rakowski przedstawi szeroki kontekst historyczny tego skomplikowanego sporu, ukazując jego wpływ na globalną politykę, gospodarkę i wyścig zbrojeń. Izrael, jako jedno z nielicznych państw posiadających broń jądrową, ma kluczowe znaczenie strategiczne, a potencjalne użycie tej broni mogłoby wywołać globalny konflikt zbrojny.

Wykład profesora Rakowskiego będzie oparty na sprawdzonych materiałach źródłowych i ma na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienia skomplikowanej historii relacji między narodami zamieszkującymi Ziemię Obiecaną. Prezentacja będzie barwna i niekonwencjonalna, co na pewno przyciągnie zarówno osoby zainteresowane historią, jak i tych, którzy pragną lepiej zrozumieć współczesne wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu, które z pewnością dostarczy wielu cennych informacji i przyczyni się do głębszego zrozumienia jednego z najważniejszych konfliktów naszych czasów.