EdukacjaMiasto i Gmina

Projekt edukacyjny z udziałem Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II

Nagrania koncertów skrzypcowych Vivaldiego zainspirowały przedszkolaków z Choroszczy do działań twórczych – wszystko za sprawą kreatywnego  projektu „Four seasons in art. (inspired by Vivaldi)”.

Przewodnim motywem zajęć ujętych w projekcie była muzyka na bazie której powstały prace plastyczne oddające uroki konkretnej pory roku. Innowacją było również połączenie zajęć plastycznych z nauczaniem języka angielskiego. Dzieci ujęte w projekcie bardzo płynnie przechodziły przez strefy językowe, utrwalając posiadane już umiejętności i zdobywając nowe z zakresu nauczania języka obcego. W tym obszarze również udało się przedszkolu nawiązać współpracę ze szkołą w Choroszczy – z panią Agnieszką Paliwodą oraz uczniami klas 7, którzy przygotowali dla dzieci specjalne zajęcia zimowe, właśnie w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom zajęć, nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej oraz w szczególności koordynatorkom projektu: Małgorzacie Kumpiak, Małgorzacie Hubbell, Monice Pawłowskiej, Annie Sokólskiej.