Komunikaty

Nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” od 1 lipca

Rodzice i opiekunowie mogą od 1 lipca składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Świadczenie to przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia.

Już po raz czwarty wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start” rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20. roku życia lub do 24. roku życia, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Pieniądze należą się bez względu na wysokość zarobków rodziców. Wsparcie nie obejmuje dzieci uczących się w zerówkach oraz studentów, a wiek 20 i 24 lata liczy się od roczniku urodzenia. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz szkół policealnych również są uprawnieni do świadczenia, jeśli górną granicę wieku ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli dokument będzie prawidłowo wypełniony i przekazany do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. W innym przypadku, spóźniony wniosek skutkuje utratą świadczenia.

Złożenie wniosku jest bardzo proste, jednak należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie danych takich jak numer PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, dostępna bezpłatnie w Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.