Politechnika podpisała umowę z Adampolem

Logistyka to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów na Politechnice Białostockiej. O przyjęcie na ten prowadzony na Wydziale Zarządzania kierunek, w tym roku ubiegało się 560 osób. Adampol SA od 26 lat działa na rynku transportu i spedycji. Zaufały jej największe koncerny samochodowe, m.in. BMW, Volkswagen czy Ford, a od roku firma współpracuje także z Hyundai Kia.

To dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, z tego względu, że dotyczy szeroko pojętych problemów logistyki, jakimi zajmuje się Wydział Zarządzania. Jest to temat przewodni zarówno badań naukowych, jaki i działań dydaktycznych – powiedział Rektor prof. Lech Dzienis podczas spotkania, w czasie którego podpisała została umowa o współpracy z Adampolem.

Wiceprezes Zarządu Adampol SA Adam Byglewski zauważył: Logistyka to dawniej kwatermistrzostwo, a bez dobrego kwatermistrza najlepszy król przegrywał wojnę. W związku z tym jesteśmy potrzebni! Dodawał także: „Naszym zamierzeniem, od wielu lat było to, żeby młodzi ludzie z techników, liceów, szkół wyższych przychodzili do nas na praktyki (…) Chodzi o to, żebyśmy wspólnie, mając taką umowę, wiedzieli, że ci studenci przychodzą do nas, żeby się uczyć, a nie żeby kserować! Praktyka ma być uzupełnieniem wiedzy, którą studenci zdobywają podczas studiów. IL Hak Ju – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy firmy Adampol podkreślał, że także w Korei współpraca pomiędzy firmami a szkołami wyższymi jest niezwykle ważna.

 Zawarta dziś umowa obejmie m.in. wspólne przedsięwzięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, a także konsultacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Skorzystają na niej głównie studenci logistyki. W programie ich zajęć znajdą się bowiem projekty koordynowane przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania i przedstawicieli firmy Adampol. Praktycy z Adampolu będą współtworzyć treści programowe kierunku logistyka i proponować tematy prac dyplomowych. Współpraca obejmie również organizację wizyt studyjnych, praktyk studenckich i staży absolwenckich. W stażach będą mogli także uczestniczyć wykładowcy Wydziału Zarządzania.

Umowę sygnowali – ze strony Adampolu Adam Byglewski, Wiceprezes Zarządu oraz IL Hak Ju, Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy. Z ramienia Uczelni umowę podpisał Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

DS/PB