Komunikaty

Producenci żywca wieprzowego mogą składać wnioski o dofinansowanie

Na prośbę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informujemy, że producenci zajmujący się produkcją żywca wieprzowego, na terenach objętych programem bioasekuracji w gospodarstwach, mogą wnioskować o dofinansowanie.

Oferowana pomoc polega na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych. Wnioskować można także o środki na zakup produktów lub artykułów niezbędnych do przeprowadzania tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane jest pogłowie żywca wieprzowego, przed dostępem innych zwierząt.

Zainteresowani producenci mogą pobrać wnioski pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2015 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

UM