Kuźnia talentów

Już od ponad pięciu lat świetlica i biblioteka szkolna w Zespole Szkół w Choroszczy  promuje i wspiera uzdolnioną młodzież. W ramach „Kuźni talentów” swoje talenty,  pasje i zainteresowania prezentują nasi  uczniowie. Gimnazjaliści wspólnie z nauczycielami przygotowują wystawy i wydarzenia artystyczne prezentujące twórczość plastyczną i literacką młodych twórców.

W listopadzie w świetlicy szkolnej powstała wystawa prac plastycznych Patrycji Malinowskiej, uczennicy klasy I Publicznego Gimnazjum – „Świat fantazji”.
W styczniu planowany jest kolejny wernisaż młodej artystki.

W grudniu swoje talenty plastyczne zaprezentowali uczniowie
klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy brali udział w konkursie plastycznym „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”. Młodzi pasjonaci dowolną techniką wykonywali okładkę książki znanego noblisty. Wystawę pokonkursową można oglądać w bibliotece szkolnej do końca grudnia.

Anna Kozłowska

                                                                                        Irena Słomińska

Alicja Gniedziejko

333