Komunikaty

Forum Rynku Pracy – już 27 stycznia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, realizując aktywną politykę na rynku pracy, inicjuje oraz uczestniczy w działaniach na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działania te są możliwe do realizacji przy współpracy z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi partnerami rynku pracy. Z kontaktu z nimi oraz bezpośredniej wymiany uwag i doświadczeń, wynika potrzeba kontynuacji realizacji naszego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Rynku Pracy. Dlatego też w przyszłym roku postanowiliśmy zorganizować jego kolejną – VI edycję.

Targi w naszym zamyśle są przedsięwzięciem, które umożliwi spotkanie w jednym czasie i miejscu – pracodawców, przedstawicieli lokalnego samorządu, instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy z osobami poszukującymi pracy. Osoby odwiedzające Targi, będą mogły zapoznać się z ofertami pracy, jak również bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami firm. Zainteresowani, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, będą mieli możliwość, profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne a także, korzystając z obecności przedstawicieli instytucji szkoleniowych, uzyskać informacje dot. możliwości zdobycia nowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego. Dla pracodawców natomiast, udział w Forum stwarza świetną okazję do zaprezentowania firmy i jej dzialaności. Poza swą podstawową funkcją, którą jest bezpośredni kontakt pracodawców z osobami bezrobotnymi, Targi stanowią również platformę do zaprezentowania spostrzeżeń, wniosków oraz wzajemnej wymiany doświadczeń partnerów rynku pracy.

Targi odbędą się w dniu 27.01.2016 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26. w godz. 1000 – 1400.

Patronat Honorowy nad Forum objęli Prezydent Miasta Białegostoku i Starosta Białostocki.

Zapraszamy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

plakat VI Forum Rynku Pracy(1)