XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w jednostkach Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl., w prasie oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych. Zgłoszenia należy składać w Oddziale Regionalnym lub Placówkach Terenowych KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

W trzynastu edycjach konkursu, na każdym etapie eliminacji: regionalnych, wojewódzkich i centralnych, o tytułowe miano „Bezpiecznego Gospodarstwa Rolnego” rywalizowało dotąd 16094 indywidualnych gospodarstw rolnych. W 2015 r. nagrodę główną ufundowaną przez Prezesa KRUS – wysokiej klasy ciągnik rolniczy – zdobyli mieszkańcy woj. pomorskiego. Reprezentanci województwa podlaskiego otrzymali wyróżnienie. Niemniej jednak w poprzednich edycjach w czołówce nagrodzonych gospodarstw nie zabrakło rolników z naszego regionu, m.in. w 2007 r. I nagrodą uhonorowano gospodarstwo rolne z powiatu zambrowskiego, II miejsce w etapie centralnym zajęło gospodarstwo z powiatu łomżyńskiego (2010 r.) oraz powiatu monieckiego (2012 r.). Zapraszamy do udziału w konkursie.

 Krzysztof Kozioł

Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Białymstoku

bgr