Firma logistyczna pyta mieszkańców o zdanie

DB Schenker chce poznać opinię mieszkańców Złotorii i okolic na temat swoich działań. W ramach badania „Preferowany Sąsiad” firma prowadzi rozmowy z mieszkańcami oraz zachęca do wypełnienia internetowej ankiety. Swoje opinie możemy wyrazić pod adresem: www.preferowanysasiad.pl.  

W ankiecie można ocenić m.in. wpływ firmy na mieszkańców, gospodarkę, czy lokalny rynek pracy. Badanie sprawdza też, czy mieszkańcy słyszeli o projektach DB Schenker skierowanych do społeczności lokalnych. Część pytań dotyczy tematu bezpieczeństwa na drogach i wpływu firmy na środowisko naturalne.

– Firmy nie działają w próżni, wpływają na swoje otoczenie. Warto wiedzieć, co myślą o nas sąsiedzi, jak nas postrzegają, jakie są ich sugestie dotyczące naszego działania i potencjalnej współpracy – mówi Beata Konecka z DB Schenker. – Badanie jest prowadzone wokół 17 terminali DB Schenker w Polsce. Wyniki pomogą nam w rozwijaniu i doskonaleniu naszych działań i relacji z sąsiadami. Zebrany materiał będzie też cenny z punktu widzenia wolontariatu pracowniczego, pokaże w jakim  kierunku powinniśmy dalej rozwijać nasz program – Czas Pomagania – aby wsparcie, które oferujemy, trafiało do osób i środowisk, które najbardziej tego potrzebują – dodaje.

Badanie uwzględnia wywiady z liderami opinii i przedstawicielami lokalnych instytucji oraz ankietę internetową do mieszkańców. To już jego trzecia edycja, poprzednia miała miejsce w 2012 r. W porównaniu z badaniem z 2010 r., ankietowani lepiej ocenili wówczas wpływ firmy m.in. na mieszkańców (o 21 %), lokalną gospodarkę (17 %) czy też środowisko naturalne (o 14 %). Wyniki tegorocznej edycji będą znane na wiosnę br.

***

Raport społeczny – przeczytaj i oceń

W najnowszym Raporcie Społecznym DB Schenker za lata 2013-2014, dostępnym na stronie www.dbschenker-csr.pl, zostały zebrane szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez firmę w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Firma raportuje społecznie co dwa lata. Tradycyjnie już ze względów środowiskowych są to raporty on-line.