Popielec – fotorelacja

Środa 10 lutego b.r. rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. W pierwszych wiekach chrześcijanstwa przygotowania do świąt Zmartwychwstania trwały tylko 40 godzin. W późniejszym czasie twało to tydzień. O poście trwającym już 40 dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy w 334 roku.

Środa rozpoczynająca Wielki Post nazywana jest Środą Popielcową. Nazwa ta związana jest z obrządkiem posypywania w tym dniu głów popiołem. Czynione to jest na znak pokuty.

Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu po- chodzą z X wieku. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów pochodził

z popiołu z poświęconych palm w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku. Popiół jest symbolem

umartwienia i nawrócenia do Boga. W tym dniu katolików obowiązuje post ścisły.

Jacek Romanowski