ZECWiK ogłasza nabór na staże pracownicze

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., ogłasza nabór na następujące staże:

– Palacz Kotłowy

– Monter – Konserwator stacji wodociągowych i instalacji

– Operator Urządzeń oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 719 11 08

staz