IV Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Zachęcamy do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej organizowanego przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. Jego cele to:

Głębsze poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji.

Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych.

Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

Prace konkursowe należy przesyłać do 31 marca 2016 roku – szczegóły regulaminowe, adresy i karta zgłoszeniowa dostępne są w załącznikach:

regulamin,

karta zgłoszeniowa.

Patronat medialny nad konkursem sprawuje m.in. “Gazeta w Choroszczy”.

mat. org./orac. WJC