Apel o pomoc pogorzelcom

Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki wybuchł w piątek 19 lutego 2016 r. w miejscowości Krukówka, gm. Mały Płock.

Pożar strawił dorobek całego życia rodziny zamieszkałej w Krukówce. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Stąd też gorący apel i prośba do wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku (Mały Płock, ul. Krótka 15), do którego można dostarczyć rzeczy, które następnie zostaną przekazane poszkodowanym.

Natomiast pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Kolnie, oddział w Małym Płocku, numer: 05 8754 0004 0131 4528 3000 0020.

Więcej informacji można uzyskać pod nrem telefonu: 86 279 13 04.