KomunikatyMiasto i Gmina

Program Rodzina 500+ w podlaskiem i w gminie Choroszcz

Informujemy, iż w dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa będzie obowiązywać od 1 kwietnia br. Na jej mocy rodziny będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na wychowanie swoich pociech.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodziny o niskich dochodach – poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Programem objętych zostanie 2,8 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dochód rodziny 2+3, zarabiającej 2711 zł miesięcznie wzrośnie nawet o 55%.

W gminie Choroszcz instytucją realizującą program Rodzina 500+ będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, tel: 85 713 22 40 lub 85 713 22 41 – i tu należy składać wnioski.

Wnioski będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej). Wzór wniosku jest opublikowany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214); PDF, 804kB) i jest dostępny tutaj: Wzór wniosku (PDF, 146kB) oraz tutaj: Wzór wniosku (DOCX, 44.3kB).

Uwaga! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.

UWAGA! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Co należy dołączyć do wniosku?

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Ale już rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe), będzie zobowiązany dołączyć do wniosku:

–    oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

–    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

–    dokumenty (w tym o świadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Przy składaniu wniosku elektronicznego, dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki.

Uwaga! W szczególnych przypadkach gmina będzie mogła prosić o dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.

Terminy i postępowanie administracyjne

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, świadczenie wychowawcze z wy­równaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłaty

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziny: przelewem na konto lub w gotówce.

Program 500+ w podlaskiem

Informujemy, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+”, w której znajdują się informacje dotyczące tego świadczenia wychowawczego.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod adresem.

Podlaski Urząd Wojewódzki od 26 lutego ma uruchomić także specjalną infolinię za pośrednictwem której pracownicy PUW będą udzielali osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Numer infolinii zostanie podany w późniejszym terminie.