Wymiana hydrantów we wsi Turczyn

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w ostatnich tygodniach na terenie gminy Choroszcz w nowo powstałym sołectwie Turczyn zakupiono i wymieniono  hydranty przez tut. ZECWiK.

Sołtys wsi Turczyn p. Jacek Czaczkowski zwrócił się do miejscowego ZECWiKu z prośbą o wymianę hydrantów naziemnych. Decyzją Zarządu ZECWiK zakupiono i wymieniono dwa hydranty dzięki temu jakość świadczonych usług przez ww. zakład oraz bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa poprawiło się.

Dostęp do wody będzie łatwiejszy i usprawni nasze funkcjonowanie, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia (np. podczas pożarów), kiedy to w sposób szczególny sprawność hydrantów jest potrzebna jednostkom Straży Pożarnej- zapewnia Prezes Zarządu Mariusz Wróbel.

ZECWiK