Oferty pracy i staży w UM i M-GOPS w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy poszukują osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy na wolne stanowiska.

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje osób:

– do odbycia stażu w Biurze Podawczym Urzędu – preferowane jest wykształcenie wyższe w zakresie administracji lub prawa;

– do odbycia stażu lub zatrudnienia na umowę na zastępstwo w Referacie Finansowym Urzędu – wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób do dobycia stażu w tej instytucji (wykształcenie wyższe kierunkowe).

Wymagane dokumenty aplikacyjne, to:

– CV,

– list motywacyjny

– dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Osoby chętne mogą składać dokumenty aplikacyjne do dn. 23.03.2016 r., do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

– osobiście – Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14;

– drogą elektroniczną na dres: urzad@choroszcz.pl.

Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Tomicka, tel.: 85 713 22 11. Do wyłonionych osób zostaną rozesłane zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.

Zapraszamy.

UM