Apel: poszukiwania wiadomości

Poszukuję wiadomości o osobach będących w czasie okupacji niemieckiej w latach 1942-44 uczniami na kompletach tajnego nauczania w Choroszczy i w okolicznych miejscowościach. Nauka prowadzona przez panią Janinę Kwiatkowską odbywała się w nieistniejącym już domu przy ul. Dominikańskiej 8 (patrz zdjęcie).  Osoby zainteresowane proszę o kontakt: romanowskijacek@interia.pl lub z M-GCKiS w Choroszczy.

Jacek Kajetan Romanowski

JO265