Finał XX Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych

16 marca 2016 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Uczestników konkursu gościł Zespół Szkół w Niećkowie.

 

Organizatorami XX edycji konkursu byli:

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,

– Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

– Zespół Szkół w Niećkowie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół rolniczych województwa podlaskiego zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

W okresie od października do listopada 2015 r. pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeszkolili 417 uczniów z 17 szkół rolniczych województwa podlaskiego.

W etapie wojewódzkim konkursu wzięło udział 17 uczniów, którzy zajęli I miejsca
w eliminacjach szkolnych.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu zostali:

I miejsce – Łukasz Kobyliński, Zespół Szkół w Niećkowie

II miejsce – Rafał Korzep, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie,

III miejsce – Łukasz Piotrowski, Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli udział:

  • Barbara Sołomiewicz – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku
  • Andrzej Łajewski – Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grajewie
  • Jarosław Janowicz – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych
  • Mariusz Dawidziuk – Kierownik Referatu Regionalnej Polityki Rolnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

Uroczystości finałowe konkursu uświetnił występ Szkolnego Zespołu Ludowego działającego przy Zespole Szkół w Niećkowie.

Łukasz Gilewski
Starszy Specjalista

OR KRUS w Białymstoku