Miasto i Gmina

90 lat OSP w Rogówku

W słoneczne niedzielne popołudnie 23 sierpnia 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku świętowała 90-lecie działalności. Mszę św. polową w intencji strażaków celebrował rogówkowiak ks. Wojciech Rogowski. Wśród licznie przybyłych gości był Damian Raczkowski poseł na Sejm RP, Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, st. bryg. Antoni Ostrowski komendant wojewódzki PSP, bryg. Kazimierz Kulesza z-ca kom. miejskiego PSP w Białymstoku. Druhowie z jednostek z Choroszczy, Barszczewa, Paniek i Rogowa również przybyli na wydarzenie. Po nabożeństwie na placu przed strażnicą odbył się okolicznościowy apel.

Uroczystą zbiórkę poprowadził dh Aleksander Werpachowski, a st. bryg. Krzysztof Kraśnicki prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP czuwał nad ceremoniałem odznaczenia druhów z OSP w Rogówku. Przekazał również pamiątkowy grawer. Druhowie z OSP Barszczewo sprezentowali figurkę św. Floriana patrona strażaków. Goście złożyli strażakom wiele ciepłych życzeń. Burmistrz Choroszczy mówił:

Szanowni Jubilaci: Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Wasze dzisiejsze spotkanie – na tę doniosłą uroczystość 90 rocznicy powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku. Przyjmijcie wyrazy mojego zobowiązania za Waszą ochotniczą pracę, jaką wykonujecie na rzecz naszego regionu i całej społeczności. A mówię to jako Burmistrz Choroszczy – w imieniu mieszkańców gminy Choroszcz.

90 lat to niemal wiek: aż dziewięć dziesiątek lat pracy, zaangażowania i poświęcenia. Mało kto jest w stanie objąć swoją wyobraźnią ten czas i wszystkie dokonane przez Was działania. Nie sposób też przypomnieć wszystkich ważnych akcji, w których od pokoleń uczestniczyliście. A było ich niemało. Niemniej jednak to Wy jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia, to Wy rozpoczynacie akcję ratunkową – czy to w przypadku pożaru czy innego wypadku, gdzie chodzi o ratowanie ludzkiego życia czy mienia.

Nieoceniona jest też Wasza znajomość lokalnego terenu. Wszystko to sprawia, że mimo, iż nie jesteście jednostką Państwowej Straży Pożarnej, jesteście jej kluczowym wsparciem, a Wasze umiejętności, kwalifikacje, ale przede wszystkim zaangażowanie nie ustępują profesjonalistom.

Tradycja, jaką przez 90 lat stworzyliście na tym terenie, Wasze zaangażowanie w podtrzymywanie lokalnej kultury są także godne podziwu. W imieniu całej choroszczańskiej społeczności, dziękuję Wam za to.

Cieszę się, Szanowni Druhowie, że od dziesiątków lat tak ochotniczo działacie na dla dobra ludzi, poświęcając swój czas i z pasją oddając się swojemu powołaniu.

Gratuluję tak pięknej rocznicy 90. lat nieprzerwanego trwania Jednostki OSP w Rogówku i życzę Wam co najmniej kolejnych 90 lat trwania Jednostki OSP w Rogówku. Życzę kolejnych sukcesów! Wszystkiego najlepszego!

Zebrani nagrodzili gromkimi oklaskami wszystkich przemawiających. Z historią jednostki zapoznał wszystkich Dawid Łukijan. Treść przytaczamy poniżej:

Historia powstania OSP Rogówek sięga roku 1922, gdzie mieszkańcy tejże miejscowości działali jako ochotnicy stanowiąc II Oddział OSP Choroszcz. Po pierwszych dwóch latach działania OSP nastąpiły poważniejsze zmiany a mianowicie został stworzony samodzielny odział strażaków. Po upływie kolejnego roku tj. w 1925 w wyniku przeprowadzonego zebrania mieszkańców formalnie została już założona Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku na czele, której stanął prezes Adam Werpachowski, zaś naczelnikiem minowany został Wincenty Konopko.

Chęci i zapał ochotników oraz liczne tragedie ludzkie spowodowane pożarami i nie kiedy trudnymi warunkami atmosferycznymi zmusiły strażaków do realizacji założonych celów jakim był między innymi zakup sikawki oraz dwóch beczek na wodę. Stało się oczywiste, że ów zakup był tylko niewielką częścią potrzeb jakie pochłaniała ówczesna działalność OSP w Rogówku. Jak na strażaków przystało wszelkimi pomysłami i sposobami gromadzone były fundusze na zakup większej ilość sprzętu pożarniczego, w postaci wiader, bosaków i drabiny przystawnej. Należy z tego miejsca wspomnieć o wielu przyrządach wykonanych we własnym zakresie. Wybudowano, także pierwszy drewniany garaż który miał pełnić funkcję strażnicy oraz magazynu na nowo zakupiony sprzęt. Kolejne lata przyniosły wiele zmian w zarządzie co nie miało wpływu na ilość strażaków, wręcz przeciwnie ich liczba wzrastała, zapał do pracy nie „gasł ”w związku z czym gromadzono finanse, sprzęt oraz umundurowanie. W roku 1935 został wykonany sztandar, który w czasie wojny został zakopany w stodole przez Jarosława Werpachowskiego oraz Henryka Rogowskiego, chroniąc go tym samym przed okupantem nazistowskim i radzieckim. Ów sztandar przetrwał do dzisiejszych czasów i służy strażakom do dziś. Pod koniec 1938 roku rozpoczęto budowę strażnicy murowanej, jednakże we wrześniu 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Czas jakby się „zatrzymał”, wybuch wojny spowodował , że działalność OSP nieco „przygasła”. W roku 1945 w związku z zakończeniem działań wojennych, działalność strażacka została wznowiona. Strażacy zaczęli kompletować sprzęt, który w czasie wojny zaginął albo został zniszczony. Nastąpiło ukonstytuowanie nowego zarządu, gdzie komendantem został Jarosław Werpachowski a prezesem Stefan Werpachowki. W 1949 roku wybudowano na nowo świetlicę i garaż.  W 1958 roku zakupiono pierwszy samochód strażacki a w 1959 roku nową motopompy.

Czas mijał, były lata „tłuste” i „chude”. Nieustanne zmiany w usprzętowieniu jednostki przeplatały kolejne nieszczęścia a mianowicie w 1978 roku cała strażnica wraz ze sprzętem spłonęła w wyniku pożaru, który zaskoczył okolicznych mieszkańców. Rozczarowanie i pech… aktywność ponownie osłabła. Trudno znaleźć wytłumaczenie dla zastałej sytuacji, lecz dzięki skutecznemu działaniu Jarosława Werpachowskiego ówczesnego prezesa, strażnica w bardzo szybkim czasie została odbudowana. Po roku 1990 Gminny Zarząd dostrzegając aktywność Rogówkowych strażaków, przydzielił im samochód Star-25. Z upływem lat zmieniały się osoby zajmujące określone funkcje w OSP Rogówek, a historia kołem się toczy w związku z czym strażacka „sztafeta” pokoleń nieustannie trwa dzięki czemu  świętujemy już 90 lecie OSP w Rogówku. Widząc nowo wyremontowaną i rozbudowaną świetlicę oraz kolejny samochód strażacki, który przyjechał do Rogówka w dzięki decyzji Zarządu Gminnego OSP w Choroszczy, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również strażakom Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez podlaskiego komendanta wojewódzkiego st. brygadiera Antoniego Ostrowskiego oraz  I zastępcę komendanta miejskiego bryg. Kazimierza Kuleszę, którzy swoim słowem i przykładem wspierają nas w kontynuacji tego dzieła. Dziękujemy Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu za okazywane wsparcie oraz efektywną, owocną współprace. Na koniec podziękowania należą się mieszkańcom Rogówka, którzy swoją ciężką pracą przez wiele lat dbali i nadal dbają o rozwój OSP w Rogówku.

Wydarzenie nieodpłatnie nagłośniło i wsparło poligraficznie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Oprac. WJC, fot. EW, OSPR