Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Choroszczy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Urząd Miejski w Choroszczy zapraszają na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Dyżur odbędzie się 19.04.2016 r. (wtorek) w godz. od 09.30 do 13.30 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w Sali Konferencyjnej (II piętro).

Konsultacje skierowane są do mieszkańców gminy Choroszcz, m.in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich. Osoby zainteresowane podczas konsultacji będą mogły zdobyć informacje związane z realizacją pomysłów i projektów dotowanych ze środków UE, a także dowiedzieć się więcej na temat pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Białymstoku pod nr tel.: 85 6654 228.

Zapraszamy!

UM