Miasto i GminaSport

Nasz radny nagrodzony!

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych przyznało naszemu radnemu – Panu Jackowi Dąbrowskiemu Złotą Odznakę Honorową Zrzeszenia LZS. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 2 kwietnia w Białymstoku podczas Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Nagrody wręczali Mieczysław Baszko, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, oraz Wacław Hurko, z-ca Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. Złota Odznaka Honorowej Zrzeszenia LZS to najwyższe wyróżnienie stowarzyszenia, którą p. Dąbrowskiemu nadano w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim. Dodatkowo, podczas zjazdu Jacek Dąbrowski został wybrany do Rady Wojewódzkiej Podlaskiego Zrzeszenia LZS. Jacek Dąbrowski działa społecznie w Ludowych Zespołach Sportowych od 1988 r. Od wielu lat, niezależnie od pracy na rzecz samorządu, wielką pasję do sportu stara się przenosić na działania wspierające rozwój oraz organizację czasu wolnego młodzieży i dorosłych na terenie naszej gminy. Od 1992 r. organizuje Ligę Gminną LZS, która w 2010 r. w konkursie krajowym otrzymała tytuł „Sportowy znak jakości OMEGA”, a obecnie jest największą i najprężniej działająca tego typu ligą na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowo, Jacek Dąbrowski podejmuje się cyklicznej organizacji tematycznych imprez sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

– Wyróżnienie, które otrzymałem, sprawiło mi ogromną przyjemność, tym bardziej że do LZS-ów podchodzę z przyjemnością, bo są moją pasją, a nie obowiązkiem. Jak to w życiu bywa, czasem przychodzą chwile zwątpienia i pojawiają się dylematy, czy to ma sens, ale każde, nawet małe wyróżnienie z pewnością motywuje do kolejnych działań, podobnie jak świadomość liczby osób, które w tym uczestniczą. Zresztą na promowaniu aktywności fizycznej powinno zależeć nam wszystkim, bo to ma wymiar społeczny: uczy zasad fair play i rodzi poczucie wspólnoty – mówi laureat wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy uhonorowania tak prestiżową nagrodą radnego Rady Miejskiej w Choroszczy.

red