Edukacja

Warsztaty edukacyjne „Tolerancja jest ok”

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Choroszczy odbyły się warsztaty edukacyjne pod tytułem „Tolerancja jest ok”. Zajęcia poprowadził pan Mateusz Budzyński – instruktor  z Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku W warsztatach udział wzięli uczniowie klas II c, II d oraz III d gimnazjum.

Głównym celem zajęć było promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności – narodowych, kulturowych, a także światopoglądowych wśród  młodzieży. Punktem wyjścia do dyskusji była projekcja  brytyjskiego filmu. Uczniowie wspólnie stworzyli  definicje pojęć „tolerancja” i „nietolerancja”. Próbowali wskazań przyczyny, przejawy i  skutki braku tolerancji. Zastanawiali się na czym polega mechanizm powstawania stereotypów i jak bardzo rządzą one naszym życiem, relacjami z innymi ludźmi. Następnie  poprzez praktyczne działania warsztatowe uczestnicy zrozumieli, że bycie człowiekiem otwartym i tolerancyjnym jest niezbędnym warunkiem poznania i zrozumienia otaczającego nas świata.

Warsztaty uświadomiły gimnazjalistom, że tolerancja jest wartością bezcenną, której dziś, ze względu na otaczającą nas rzeczywistość, potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona mobilizuje do  przeciwstawienia się uprzedzeniom i utartym stereotypom oraz uczy nas szacunku dla szeroko rozumianej różnorodności. „Świat jest dla wszystkich… Dla silnych i słabych… zdrowych i chorych… pięknych i brzydkich… Każdy nim się cieszyć może inaczej. Każdemu może być dana jego wielka radość… bez względu na kolor skóry… bez względu na wiek… ułomność… niepełnosprawność. Świat to własne życie”.

Barbara Joka, Anna Kozłowska, Ewa Zalewska