Edukacja

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT „KROKUS”

W bieżącym roku szkolnym już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy biorą udział w międzynarodowym Projekcie „Krokus” współpracując w tym zakresie z Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie oraz Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holocauście. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie szkół z całego świata. W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przekazuje placówkom oświatowym cebulki żółtych krokusów. Głównym przesłaniem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami oraz nietolerancją.
W realizację w naszej szkole Projektu „Krokus” pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” aktywnie zaangażowali się uczniowie klas drugich gimnazjum oraz klasy IV a. Młodzież została poinformowana o idei i celach programu oraz poznała okoliczności zagłady dzieci żydowskich podczas II wojny światowej.
W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przesłało nam cebulki żółtych krokusów. W piątek 20 października 2017 roku przedstawicielki klas drugich gimnazjum: Aleksandra, Dominika, Patrycja, Kinga, Amelia i Paulina, a w poniedziałek 23 października uczniowie klasy IV a posadzili na skwerku przed szkołą cebulki krokusów. Krokusy sadzone są jesienią, aby wraz z końcem zimy rozwinęły się jako jedne z pierwszych kwiatów przynosząc nadzieję, że wkrótce nastanie wiosna – obudzi się nowe życie.
Krokusy mają jednak przede wszystkim upamiętnić półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów nawiązuje także do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach zajętych przez nazistowskie Niemcy. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Symbol ten umieszczony na ubraniu miał ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.
Z niecierpliwością będziemy obserwować rozwój roślin oraz czekać aż pojawią się w marcu żółte kwiatki, symbol nadziei i odradzającego się istnienia. Kwitnące wiosną krokusy przypomną nam o naszych rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej. Rośliny uświadomią nam również, iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera.
W ramach Projektu „Krokus” uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze udział w lekcjach historii na temat Holocaustu oraz zajęciach kształtujących postawę szacunku i tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii. Natomiast w ramach przedsięwzięcia „Muzeum na kółkach”, które zawita do naszego miasta dzięki staraniom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, młodzież zwiedzi wystawę plenerową Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ukazującą tysiąc lat historii Żydów na ziemiach polskich. Weźmie również udział w warsztatach pod hasłem „Bliżej siebie. O równości w szkole” oraz spacerze po Choroszczy szlakiem miejsc związanych ze społecznością żydowską zamieszkującą nasze miasteczko od XVI do XX wieku.
Wspólna realizacja projektów „Krokus” i „Muzeum na kółkach” jest dla uczniów naszej szkoły nie tylko doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką szacunku do drugiego człowieka  i wrażliwości na ludzką krzywdę.

Ewa Zalewska
koordynator Projektu „Krokus”