Face to Face

Szkoła Podstawowa w Choroszczy przystąpiła w roku szkolnym 2019-2020 do Międzynarodowego Projektu Humanitarno-Edukacyjnego ,,Face to Face with the Word”. Zadaniem tego programu jest pokazanie, jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego i szacunku do drugiego człowieka oraz uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych poprzez m.in. niesienie pomocy. Ponadto projekt zakłada nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji       i na Bliskim Wschodzie, wzajemne poznawanie kultury i tradycji, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jak również wykorzystanie Internetu w edukacji.

 Autorką tego projektu jest pani Anna Hora Lis, nauczycielka języka polskiego             z Gliwic. Skierowany jest on do wszystkich dzieci na świecie – tych z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu, gdzie cierpienia, przemoc, wojny, głód, bieda, samotność, ciężka praca  odzierają je ze szczęśliwego dzieciństwa, jak i do naszych polskich uczniów, którzy dzięki spotkaniom online uczą się doceniać to, co posiadają, wyzbywają się egoizmu i stereotypowego patrzenia na świat, a w wolontariacie mogą poczuć się docenione i potrzebne, a nawet potrafią odnaleźć swój życiowy cel.

W projekcie bierze udział ponad 200 placówek w Polsce. Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Nairobi, stolicy Kenii. Uczy się w niej ok. 300 dzieci w wieku od       3 do 11 lat. Odbyliśmy dwa spotkania online. Pierwsze z nich było spotkaniem zapoznawczym, nauczyciele i uczniowie przedstawili się, powiedzieli kilka słów o sobie, zaśpiewali kolędę ,,Dzisiaj w Betlejem” oraz w odpowiedzi na piosenkę po angielsku ,, Mister John” zaśpiewali po polsku ,,Panie Janie”. Na drugiej lekcji dzieci przygotowały                       i przedstawiły  informacje o zwierzętach i roślinach w Polsce. Uczniowie  z Kenii pokazali nam liście bananowca i kawy. Rozmowom towarzyszyły duże emocje.

Projekt ten jest zgodny z podstawą programową, a nasi uczniowie mają też okazję sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w praktyce. Przedsięwzięcie jest również ukierunkowane na pomoc humanitarną. W najbliższym czasie będzie organizowana zbiórka przyborów szkolnych oraz plecaków, aby ułatwić naukę dzieciom w kenijskiej szkole. Zapraszamy do udziału w  różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

     Joanna Chmur, Maria Jabłońska, Beata Gawryluk,
Joanna Gaweł, Barbara Joka i Anna Kozłowska