Komunikaty

Polska wolna od GMO – wyraź swoje poparcie

Każda miejscowość czy jednostka administracyjna dąży do tego, aby utrzymać swoje walory naturalne i kulturowe. Jedną z najważniejszych dziedzin jest dziedzictwo kulinarne. Aby je zachować, konieczne są jasne i łatwe przepisy, które stworzą warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania ich przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi. Z drugiej strony umożliwią konsumentom lepszy dostęp do żywności bezpośrednio od rolnika.

Takie zapisy znajdują się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Projekt powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami. Został on złożony do laski marszałkowskiej w styczniu tego roku, ale, niestety, trafił do tzw. sejmowej zamrażarki (projekt z autopoprawkami znajduje się tutaj: http://icppc.pl/images/1.pdf).

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC prosi o poparcie powyższego projektu ustawy oraz idei Polski wolnej od GMO, poprzez podpisanie petycji. Petycja znajduje się pod adresem: http://www.petycjeonline.com/alarm-bronmy-dobrej-zywnosci.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC zaprasza także do udziału w wydarzeniach 11 lipca w Warszawie. Szczegóły: http://bezposrednioodrolnika.pl/category/kampanie/lato-2016/mazowsze/

UWAGA! Powstał też rządowy projekt o sprzedaży bezpośredniej, ale on niewiele zmienia, więc domagamy się, aby to ROLNICZY PROJEKT ZOSTAŁ WPROWADZONY W ŻYCIE.

Inicjatorem akcji jest Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114; e-mail: biuro@icppc.pl, www.icppc.pl , www.gmo.icppc.pl ,www.eko-cel.pl

UM