Miasto i Gmina

Walne Zgromadzenie SM w Choroszczy

24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Choroszczy odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy. Zaproszenie na spotkanie przyjęli również Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz Prezes ZECWiK Mariusz Wróbel. Mieszkańcy podczas spotkania zadawali władzom spółdzielni szereg pytań oraz poruszyli ważne dla nich kwestie związane z zarządzaniem spółdzielnią oraz jej funkcjonowaniem. W odpowiedzi, Burmistrz, jako wieloletni mieszkaniec Choroszczy, potwierdził, iż zna jej problemy, dlatego też zadeklarował chęć współpracy.

Spotkanie zakończyło się prośbą o wyłonienie przez członków spółdzielni priorytetowych inwestycji szczególnie potrzebnych do zrealizowania na zarządzanym przez nią obszarze.

UM