XXIV Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna – zapisy do 10 sierpnia

Od 18 lipca do 10 sierpnia trwają zapisy na XXIV Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę do Wilna. Jak podkreślają organizatorzy, ta pielgrzymka to forma wędrownych rekolekcji, w czasie, których uczestnicy mogą dać świadectwo wiary, nadziei, miłości i przywiązania do Maryi i Kościoła.

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna, jest wyjątkową pielgrzymką. Trasa pątniczej drogi wiedzie przez trzy państwa Polskę, Białoruś i Litwę. Pielgrzymka rozpoczyna się we wtorek 16 sierpnia 2016 roku mszą świętą o godzinie 5:30 w katedrze białostockiej. Pielgrzymi zakończą swój trud pielgrzymowania w środę 24 sierpnia. Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie odprawiona msza św, a w czwartek 25 sierpnia wspólną Eucharystią o godzinie 10:00 w katedrze wileńskiej pątnicy zakończą pielgrzymkę. Bezpośrednio po mszy św. nastąpi wyjazd autokarami do Białegostoku i Warszawy. Powrót przewidziany w godzinach wieczornych.

Wiek pielgrzymów jest określony na 10-70 lat (po 70-tym roku życia jest potrzebna zgoda lekarza). Nie mogą być nimi ludzie poważnie chorzy (cukrzyca, epilepsja, choroby serca czy choroby psychiczne).

Koszt wraz z powrotem autokarem do Białegostoku to 180 (dzieci do lat 14-tu) -250 zł (pow. 14 r.ż.).

Dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Należy dostarczyć kserokopie strony ze zdjęciem z paszportu osoby, która będzie opiekunem niepełnoletniego w trakcie trwania pielgrzymki oraz kserokopie strony ze zdjęciem z paszportu bądź dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego oraz pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce pod opieką wskazanej osoby.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki do Wilna http://www.wilenska.bialystok.pl/.

ip/r, fot. org.