XVIII Sesja Rady Miejskiej – piątek 22 lipca

W auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Henryka Sienkiewicza 29 w piątek 22 lipca 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy VII kadencji. Wstęp wolny na obrady. Sesję poprzedzi w środę 20 lipca 2016 r. o godz. 13.00 wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy (tj. Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa), które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na dole) w środę 20 lipca 2016 r. o godz. 13.00. Wstęp na obrady komisji, podobnie jak na sesję jest wolny. Sesja będzie transmitowana na żywo przez Twoją Telewizję Regionalną.

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przedstawienie systemu pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów państwowych za ochronne.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krupniki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Żółtkowskiej w Choroszczy.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad Sesji.

ip/r