Historia

Spotkanie z historią: wschodnia granica Polski w latach 1944-1948

W ostatni czwartek miesiąca tradycyjnie w Centrum Kultury i Sportu odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała spotkanie z historią. Prelekcję wygłosiła Katarzyna Sokół z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem spotkania była wschodnia granica Polski w latach 1944-1948 ze szczególnym uwypukleniem losów jej odcinka w pobliżu Sokółki. Transmisję na żywo z wydarzenia przeprowadziła Twoja Telewizja Regionalna, w planach są retransmisje.Katarzyna Sokół przytoczyła liczne relacje, mapy oraz dokumenty. Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała zaprosił na kolejne spotkanie. Rozpocznie się ono o 17:00 w czwartek 27 kwietnia, oczywiście w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wcześniej, bo już 6 kwietnia (czwartek) 0 17:00 w galerii Centrum odbędzie się wernisaż wystawy z Białostockiego Oddziału IPN autorstwa dr Ewy Rogalewskiej i dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego pt. „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”. A bezpośrednio po wernisażu i prelekcji dra Łukasza Lubicz-Łapińskiego Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy zaprasza na spotkanie i film o ks. prałacie Józefie Obrembskim. Wprowadzenie do filmu wygłosi Józef Waczyński.

Wstęp na wszystkie czwartkowe wydarzenia promujące znajomość historii wolny!

WJC