KomunikatyMiasto i Gmina

Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego – zmiany w organizacji ruchu w Choroszczy

11 kwietnia br. rozpoczęła się w Choroszczy przebudowa ulic H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego. W związku z tym na modernizowanych odcinkach, jak również w innych częściach miasta nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Roboty budowlane związane z infrastrukturą drogową oraz siecią wodno-kanalizacyjną, zgodnie z planami, potrwają do jesieni 2017 roku.

Przebudowy ulic H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego w Choroszczy wraz przebudową kanalizacji deszczowej realizowane są w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz”. Gmina Choroszcz postanowiła połączyć prace modernizacyjne infrastruktury drogowej także z przebudową sieci wodno-ściekowej w tych drogach. Sieć wodno-kanalizacyjna modernizowana jest przez ZECWiK Sp. z o.o. w Choroszczy w ramach dotacji RPO 2014-2020 dla projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”.

Zanim jednak mieszkańcy oraz inni odwiedzający Choroszcz będą mogli cieszyć się zrealizowaną inwestycją, okres od wiosny do jesieni 2017 roku będzie wymagał uzbrojenia się w cierpliwość, ponieważ w Choroszczy nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

W pierwszym etapie, z ruchu wyłączona zostanie część ulicy H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Powstania Stoczniowego do Al. Niepodległości, zaś w trakcie realizacji prac zostanie wyłączony także kolejny odcinek ul. H. Sienkiewicza, łączący ul. Powstania Styczniowego z ul. Lipową, a także zamknięta zostanie ul. J.K. Branickiego. Dlatego też zalecana trasa objazdu, omijająca teren robót, prowadzi przez ul. Dominikańską wzdłuż Rynku 11 Listopada do ul. A. Mickiewicza aż do ul. Podleśnej w kierunku Kolonii Żółtki. Tam zaleca się jazdę wzdłuż trasy S8 do skrzyżowania prowadzącego na lewo do ronda, na którym skręcając w prawo, należy wjechać pod wiadukt i znaleźć się na Alei Niepodległości, prowadzącej do miasta Choroszcz. Trasa zalecanego objazdu została zamieszczona na specjalnych tablicach informacyjnych.

Zmiana w organizacji ruchu_H. Sienkiewicza

Prosimy kierowców o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na znaki: na tablice informujące o pracach budowlanych czy zwężeniach dróg; znaki ograniczenia prędkości do 30 km/h obowiązują wszystkich kierujących pojazdami, zaś zakazy wjazdu na remontowanych odcinkach dróg dotyczą wszystkich, z wyjątkiem pojazdów budowy, dojazdów do posesji i autobusów.

Trzeba też pamiętać, że utrudnienia odczują nie tylko kierowcy, ale i piesi: czasowo z ruchu będą wyłączane odcinki chodników, a ruch pieszych będzie możliwy tylko wyznaczoną trasą (np. jedną stroną drogi); wyodrębniane też będą dodatkowe odcinki ciągów pieszych.
Zwracamy się raz jeszcze do mieszkańców oraz innych użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po mieście Choroszcz w najbliższym czasie, a także o wyrozumiałość dla prowadzonych w mieście prac.

UM