Komunikaty

Dziś Wielki Czwartek

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach katedralnych odprawiana jest wtedy uroczysta Msza Święta sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami. Nazywana jest ona Mszą Krzyżma, ponieważ podczas niej poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie tej Mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Natomiast w kościołach parafialnych odprawiana jest jedna uroczysta wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca Triduum Paschalne, podczas mszy uroczyście śpiewana jest „Gloria” (Chwała na wysokości) w trakcie której biją wszystkie dzwony w świątyni, a po zakończeniu jej milkną aż do uroczystości Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Podczas mszy odbywa się także uroczysty obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom (tzw.Mandatum). Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Podczas przenosin Najświętszego Sakramentu śpiewa się hymn św. Tomasza „Sław języku tajemnicę” (Pange Lingua Gloriosi). Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy (łac. denudatio altaris). Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona.

Msza Wieczerzy Pańskiej w choroskim kościele odprawiona zostanie dziś o godz. 18.00

aka

źródło: wikipedia.pl