Wielkie sprzątanie w Rogówku i w Majątku Rogowo zakończone!

Od 6 do 10 kwietnia dzielni mieszkańcy wsi Rogówek i Rogowo Majątek usuwali dzikie wysypiska śmieci. Akcję wsparł Urząd Miejski w Choroszczy który zafundował dwa kontenery ! Nad sprzątaniem czuwali sołtysi obu miejscowości raz przedstawiciele Fundacji Pole Kultury. Gratulujemy wszystkim, którzy ruszyli w bój o czystsze środowisko i już dziś deklarują chęć kontynuowania akcji w przyszłym roku.

FPK