Wrześniowa wycieczka seniorów

Białostocki  oddział PZERiI w dniu 9 września zorganizował integracyjną, autokarową wycieczkę do Tykocina. Udział w niej wzięli seniorzy z kół białostockich oraz z koła nr 15 w Choroszczy.W Tykocinie zwiedzono i poznano bardzo ciekawą historię zamku. Zwiedzając synagogę  zapoznano się jednocześnie  z historią teatru żydowskiego w Polsce. Wycieczkę zakończono w Muzeum wnętrz pałacowych w Pałacu Branickich w Choroszczy. Stąd udano się do gościnnej sali OSP przy ul.Dominikańskiej gdzie w sympatycznej atmosferze spędzono resztę dnia.

Jacek Romanowski