Historia

Choroszczanie w Łukawicy

Na zaproszenie Stowarzyszenia Pro Patria Łukawica w niedzielę 1października br. kilkadziesiąt osób z Choroszczy udało się na uroczystości religijno- patriotyczne w tej miejscowości. Zorganizowano je w 154. rocznicę pacyfikacji tego szlacheckiego zaścianka za udzieloną pomoc powstańcom styczniowym. Byli obecni przedstawiciele władz wojewódzkich z Janem Zabielskim Wicewojewodą Białostockim na czele. Przybyło również wiele delegacji władz samorządowych z okolicznych gmin. Uroczystości zainaugurowała Msza św. polowa celebrowana przez ks. płk. Bogdana Radziszewskiego z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Po Mszy św. był wygłoszony wiersz specjalnie przygotowany przez młodego przedstawiciela z rodziny Raciborskich. Uroczystości uświetnił aktywny udział Szwadronu 10. Pułku Ułanów Litewskich z Pietkowa oraz występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Poświętnem. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Hołd przed Pomnikiem oddały również choroszczańskie delegacje: Koło nr 15 Związku Emerytów i Rencistów oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.

Fotorelacja: Szymon Paczyński