Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Teścia

Pani Karoliny Krysiewicz Sołtys wsi Izbiszcze

składają

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys
Radni Rady Miejskiej w Choroszczy
oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy