Z życia klasy III C SP w Choroszczy

Arktyka – kraina lodu i śniegu

Do czego potrzebny jest śnieg? Wyprawa na Arktykę – to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów klasy III c SP w Choroszczy. Inspiracją do podjęcia takiego tematu była lektura książki Czesława Cenkiewicza „ Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Projekt miał na celu wdrażanie uczniów do korzystania z różnych żródeł informacji, wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji i pełnienia odpowiednich ról w zespole oraz wdrażanie do publicznej prezentacji efektów swojej pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Podsumowaniem projektu była prezentacja prac zespołów na forum klasy.  Na zajęcia zaproszono również klasę II b, która z zainteresowaniem obserwowała działania starszych kolegów.

Cele określone w projekcie zostały zrealizowane. Dodatkowo, uczniowie klasy trzeciej mieli możliwość ćwiczenia szeregu umiejętności osobowościowych i interpersonalnych, które będą przydatne w dalszej edukacji. Efekty pracy uczniów można oglądać na pierwszym piętrze szkoły.


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Propagowanie kultury języka, kultury słowa, wzbudzanie szacunku do języka ojczystego to tylko niektóre cele obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Dobrze jest dbać o jego poprawność. Uczniowie klasy III c SP w Choroszczy zadbali w tym dniu o ortografię i interpunkcję, która często utrudnia poprawne posługiwanie się językiem polskim w piśmie. Niestety wymaga ona dużo systematycznej, wytrwałej i intensywnej pracy. Nauka nie musi być nudna. Przekonali się o tym uczniowie biorący udział w zajęciach ortograficznych.

W wyniku działań uczniów powstała klasowa „Suszarka ortograficzna”, która ma pomóc w utrwalaniu reguł ortograficznych. Mam nadzieję, że w zeszytach moich uczniów będzie mniej błędów, a dyktanda pisane będą na celujący.


Dzień bezpiecznego internetu 2018

Hasło tegorocznych obchodów „Tworzymy kulturę szacunku w Sieci” zwraca uwagę na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w dniach 06-20.02.2018r. w Szkole Podstawowej w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego 1 zostały przeprowadzone działania, których głównym celem było propagowanie idei bezpiecznego i właściwego  zachowania się w Internecie.

Przeprowadzone działania:

  • Zgłoszenie inicjatywy DBI 2018 na stronie internetowej organizatorów akcji.
  • W ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, lekcji informatyki oraz zajęć j.angielskiego przeprowadzono zajęcia, zgodne z potrzebami uczniów, w oparciu o scenariusze udostępnione na stronie www.saferinternet.pl oraz inwencję własną nauczycieli.
  • Uczniowie klas 0 wzięli udział w projekcie edukacyjnym, poświęconym bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Dzięki aplikacji mobilnej „Necio” poprzez zabawę, rozwiązywanie różnych zadań i naukę piosenki uczyły się, czym jest sieć internetowa oraz jak uchronić się przed podstępnymi Sieciuchami
  • W świetlicy szkolnej, dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych oraz w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”.
  • Wykonana została gazetka informacyjna na temat udziału naszej szkoły w obchodach DBI
  • Podczas zebrania z rodzicami odbyła się prelekcja połączona z prezentacją multimedialną poświęcona bezpieczeństwu dziecka w Sieci oraz decydującej roli rodziców w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.
  • Dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom za aktywne zaangażowanie w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Agnieszka Zajko