HistoriaMiasto i Gmina

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych

W niedzielę 4 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu w Izbiszczach odbyła się uroczystość poświęcenia nowych nagrobków na odnowionej kwaterze żołnierskiej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Burmistrzem Robertem Wardzińskim na czele, delegacje z zakładów pracy i stowarzyszeń, harcerze, poczty sztandarowe OSP z Choroszczy i Złotorii oraz liczni mieszkańcy gminy Choroszcz. Odnowiona kwatera została uzupełniona o symboliczny grób kpt Józefa Świrniaka (kierownika szkoły w Kruszewie) oraz ppor. Czesława Sucharskiego, którego grób został zniszczony w 1945 roku. Oprócz nowych nagrobków kwatera wzbogaciła się o maszt na flagę państwową, a jej podłoże zostało utwardzone granitową kostką.

Kwatera żołnierzy została odnowiona dzięki staraniom Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała a zwłaszcza jej prezesa Grzegorza Krysiewicza. Remont sfinansowany został dzięki uprzejmości Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego ze środków gminnych oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystości odnowioną kwaterę poświęcił ks. Adam Micun.

Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych obchodzony jest w całym kraju. Tego dnia czcimy pamięć tych którzy walczyli o wolną Polskę nie tylko z okupantem niemieckim, ale także z nowym tworzącym się systemem komunistycznym. Większość żołnierzy została po wojnie bezpodstawnie aresztowana i zabita. Do dziś ciał wielu z nich nie udało się odnaleźć. Także na cmentarzu w Izbiszczach co roku 1 marca w godzinach wieczornych wspominamy niezłomnych bohaterów walki o wolną i niezależną ojczyznę. Cześć ich pamięci !

Organizatorem niedzielnych uroczystości było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała przy współudziale Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

aka

foto: Z. Siemieniuk