EdukacjaMiasto i GminaZdrowie

Rekomendowane programy profilaktyczne w szkołach

W  dniu 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Choroszczy i Szkole Podstawowej w Złotorii zostały przeprowadzone programy  profilaktyczne „Cukierki” i „Debata”. Realizacja w/w programów w szkołach jest zalecana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oba programy posiadają także pozytywną opinię Ośrodka Rozwoju Edukacji. W programie „Cukierki” uczestniczyli  uczniowie klas młodszych, zaś w „Debacie” uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych. W sumie w  „Cukierkach” uczestniczyło 65 uczniów, zaś w  „Debacie” 125 uczniów. Warsztaty profilaktyczne prowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka. Program „Cukierki”  to program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów. Założeniem programu jest uczenie dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Program „Debata” ma za zadanie zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Celem programu jest promowanie postaw i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych wśród młodzieży dotyczących środków psychoaktywnych oraz uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych. Podczas warsztatów uczniowie zwracali uwagę jakie starty przynosi używanie bądź  nadużywanie alkoholu,  odkłamywali błędne i kształtowali  prawidłowe przekonania normatywne dotyczące środków psychoaktywnych.  Uczniowie byli bardzo zainteresowani prezentowaną tematyką, bardzo chętnie uczestniczyli w proponowanych scenkach, współpracowali w ćwiczeniach i komentowali sugerowane przez prowadzących sytuacje. Brali czynny udział w zajęciach oraz zabierali głos w dyskusji. W trakcie zajęć pojawiły się elementy  mini – wykładu wprowadzającego w temat, dominowały aktywne formy pracy: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów. Realizacja obu programów była możliwa dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Bardzo dziękujemy Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choroszczy za sfinansowanie programów.

Małgorzata Czulewicz