KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX19 – mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż  do 30 maja 2019 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19, przeprowadzi epizod RENEGADE, tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z tym w różnych rejonach województwa podlaskiego w ramach ćwiczenia  mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu).

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku. 

Mat. org./UM