Miasto i Gmina

Planowana droga w gminie Choroszcz – konsultacje

Gmina Choroszcz, wraz z innymi 9. gminami aglomeracji białostockiej, tworzy Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). To wyjątkowe partnerstwo stwarza szansę na poprawę warunków życia miejscowej ludności. Taką możliwość daje plan wybudowania nowej drogi przebiegającej na trasie Łyski – Jeroniki – Choroszcz.

W środę 22 lipca br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński spotkał się z mieszkańcami m.in. Łysek, Jeronik i Choroszczy, by przedstawić im plany budowy nowej drogi, przewidzianej do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Projektowana droga przewidywana jest jako szlak komunikacji miejskiej transportu nisko emisyjnego. Znajduje się na liście indykatywnej BOF, co oznacza, że jest zaplanowana do realizacji. Spotkanie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami zostało zaplanowane po to, by zapoznać ich z projektem drogi, jej parametrami, porozmawiać o ewentualnych barierach w realizacji przedsięwzięcia. Parametry drogi, ze względu na jej komunikacyjne przeznaczenie, nakazują, by wynosiła ona 6m szerokości, na łukach będzie poszerzona do 7m. Wzdłuż drogi przewidywane są szlaki pieszo-jezdne, zastosowana kanalizacja deszczowa, a wraz z nią – także sanitarna. Do każdej z istniejących bram zostaną wybudowane zjazdy o szerokości 3,5m. Problemem w realizacji inwestycji mogą być ogrodzenia, a niekiedy nawet części zabudowań czy innych obiektów (np. studni) znajdujące się obecnie w pasie drogowym aktualnej drogi. Inwestorzy liczą jednak na to, że ze względu na dobro projektu, z gospodarzami takich posesji uda się rozsądnie rozwiązać sporne kwestie.

Droga Łyski – Jeroniki – Choroszcz to, co prawda, niecałe 3 km trasy, jednak jest mieszkańcom bardzo potrzebna. Dlatego też podczas spotkania, współprowadzonego przez Marka Gwiazdowskiego, pracownika firmy „Drogowskaz” (wykonawcę dokumentacji projektowej drogi), wszyscy obecni mogli nie tylko zapoznać się z projektem, ale także zapytać o własne posesje, podzielić się wątpliwościami. Osoby, które chciałyby jeszcze poznać szczegóły planowanej drogi, czy rozwiać obawy związane z jej budową, mogą się zgłosić do firmy „Drogowskaz” – osobiście (Białystok, ul. Elewatorska 13) lub pod nrem tel: +48 509 898 001. Planowana droga Łyski-Jeroniki-Choroszcz – to inwestycja wszystkim niezwykle potrzebna. W miejscowościach, przez które szlak będzie przebiegać, dawno nie realizowano takich przedsięwzięć, przez lata nic się tam nie działo. W najbliższym czasie istnieje jest więc realna szansa, by można było to zmienić.

UM