Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Brata

 Pani Małgorzacie Świszcz
Bibliotekarza M-GCKiS w Choroszczy
  

składają: 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy