KulturaMiasto i Gmina

Nowe zajęcia w ofercie M-GCKiS – taniec ludowy dla dzieci!

Zajęcia obejmują tematyką tańce, gry i zabawy ludowe różnych regionów Polski. Celem zajęć jest kształtowanie szacunku do lokalnych tradycji, muzyki i tańca tradycyjnego u dzieci. Prowadzić je będzie Urszula Figiel.

Filary zajęć to:

  • Ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz doskonalenie techniki tanecznej.
  • Gimnastyka mózgu, proste ćwiczenia uaktywniające i integrujące jego funkcjonowanie.
  • Ćwiczenia rytmiczne, umuzykalniające.
  • Nauka kroków, figur i układów tanecznych.
  • Zabawa.

Szczególną uwagę prowadząca poświęcać będzie budowaniu u podopiecznych poczucia własnej wartości, wzajemnego szacunku, a także uważności na innych. Najczęściej wykorzystywaną formą pracy jest zabawa, co służy wyzwoleniu pozytywnych emocji, uzyskaniu naturalności w tańcu i motywacji do dalszej nauki.

Grupy w przedziale wiekowym: 3 – 4 lata, 5 – 6 lat i 7+

Obowiązują zapisy pod nr tel. 725 357 788 lub drogą e-mail: kultura@choroszcz.pl

Ilość miejsc ograniczona!