HistoriaMiasto i GminaWydarzenia

Historyczny 1 września 2020 roku w Choroszczy

1 września w całym kraju poświęcony jest wspomnieniom wybuchu II Wojny Światowej. Jej 81. rocznica przypadła w 2020 roku. Nie inaczej było w Choroszczy, która jednak nie tylko powróciła do przeprowadzenia uroczystości na Placu Doktora Zygmunta Brodowicza, ale także połączyła je z uroczystym otwarciem miejsca po rewitalizacji.

 

Uroczystości składały się głównie z historycznych wspomnień i oddania hołdu bohaterom walk o wolność na wszystkich frontach II Wojny Światowej: obchody rozpoczęto historycznym komunikatem Polskiego Radia, zawiadamiającym o tragedii września 1939 roku, następnie refleksję historyczną wygłosił Grzegorz Krysiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”, zaś Apel Poległych poprowadził Józef Waczyński – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Ponieważ obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej zostały połączone w Choroszczy z otwarciem zrewitalizowanego pomnika i pl. dr. Z. Brodowicza, Burmistrz Choroszczy w swoim przemówieniu wspomniał życiorys Patrona placu – wielkiego budowniczego Szpitala w Choroszczy, lekarza, pułkownika Zygmunta Brodowicza.

Modernizacja pl. dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy przebiegała w latach 2018-2019. Rewitalizacja znacząco zmieniła przestrzeń, otwierając się na odwiedzających: utwardzono nawierzchnię i zaprojektowano ją tak, by podkreślać historyczny wygląd obecnej siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu: plac przed zabytkowym budynkiem wykonano z kostki betonowej w kolorach jasno szarym oraz grafitowym. Od wejść do obiektu zostały poprowadzone antracytowe pasy, co dodatkowo akcentuje zabytek. Na placu stanęły też ławki, mała architektura, pojawiły się kolorowe fontanny i nasadzenia zieleni; pomyślano także o kierowcach, powiększając parkingi.

Plac Brodowicza zmienił się również za sprawą gruntownego odnowienia pomnika poświęconego mieszkańcom Choroszczy – Bohaterom walk o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej. Nowoczesna bryła monumentu jest nie tylko właściwie wyeksponowana, ponieważ znajduje się w osi placu i ze wszystkich stron jest doskonale widoczna, ale także w porze nocnej – jest ciekawie podświetlona. Zdobi ją złota tablica nawiązująca kształtem do granic przedwojennej Rzeczpospolitej, z dedykacją: „W hołdzie mieszkańcom Gminy Choroszcz, uczestnikom walk o wolność w latach II wojny światowej na wszystkich frontach oraz w okupowanym kraju cywilnym ofiarom zbrodni okupantów, zamordowanym w licznych miejscach kaźni i deportowanym z Ojczystej Ziemi. Mieszkańcy Gminy Choroszcz”. Poprzedni – kamienny głaz-pomnik, przy którym w latach ubiegłych odbywały się 1-wrześniowe uroczystości, znalazł swoje należne miejsce w Kruszewie, na grobie nieznanego żołnierza.

Nowe zagospodarowanie Placu Brodowicza pozwoliło nam na stworzenie przestrzeni rekreacji i integracji mieszkańców z prawdziwego zdarzenia, o dużo wyższym standardzie niż do tej pory – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Nowy plac umożliwia szerokie korzystanie z niego: zimą 2020 roku zorganizowaliśmy tu Plenerową Choinkę Miejską, a latem – atrakcje w ramach 31. Jarmarku DominikańskiegoPrzed rewitalizacją układ placu nie pozwalał na przeprowadzenie wydarzeń czy uroczystości dla większej liczby uczestników: niegdyś przez plac można było przejść tylko wytyczonymi alejkami, ewentualne zatrzymać się przy nielicznych ławkach; nawierzchnia nie była utwardzona, była porośnięta trawą i zakrzewiona. Teraz Plac Brodowicza daje znam zdecydowanie więcej możliwości – jest przestrzenią, która pozwala na integrację mieszkańców podczas różnorodnych imprez kulturalnych, koncertów czy uroczystości patriotycznych, a dzięki przestronności – na przeprowadzenie tych wydarzeń przy zachowaniu obecnie obowiązujących reżimów sanitarnych – dodaje Burmistrz Wardziński.

Modernizacja całości wyniosła blisko 3 mln zł. Gmina Choroszcz zdobyła dofinansowanie na ten cel: z RPO WP 2014-2020 uzyskała dotację w wysokości blisko 1,3 mln zł, a z budżetu państwa – w kwocie 185 tys. zł; pozostałą kwotę – ponad 1,2 mln zł pokryła z własnych środków.

Podczas 1-wrześniowych uroczystości pomnik i plac uroczyście poświęcili przedstawiciele obu kościołów: ks. kanonik Leszek Mieczysław Struk – Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy oraz ks. mitr. Andrzej Bołbot – Proboszcz choroszczańskiej parafii prawosławnej. Następnie, po przecięciu wstęgi oraz podniosłym złożeniu wieńców, wiązanek i zniczy, uczestnicy wydarzenia wykonali pod pomnikiem pamiątkowe zdjęcie.

Historyczne uroczystości 1 września 2020 roku w Choroszczy zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Robert Wardziński, Zastępca Burmistrza – Grzegorz Gabrian, radny miejski Adam Kamieński, radny powiatowy Rafał Łada, przedstawiciele Kościołów: Proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy – ks. kan. Leszek Mieczysław Struk i ks. mitr. Andrzej Bołbot – Proboszcz parafii Opieki Matki Bożej w Choroszczy, wykonawca rewitalizacji miejsca – Zbigniew Sokolik, delegacja Szpitala w Choroszczy wraz z dyrektor Ewą Zgiet, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” – Jan Stępniewski, przedstawiciele ZECWiK sp. z o.o. w Choroszczy, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Koła Emerytów i Rencistów nr 15 oddział w Choroszczy, Choroszczańskich Sybiraków – Koła nr 15 oraz Rady Seniorów Gminy Choroszcz, przedstawiciele Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenia „Chcę Żyć!”, Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, przedstawiciele Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, Centrum Kultury i Sportu, a także mieszkańcy Gminy Choroszcz, dzieci i młodzież.

Wspomnienia 1 września 2020 roku zakończmy słowami z przemówienia Burmistrza Choroszczy: (…) II wojna światowa zostawiła nasz kraj w ruinie, zrujnowana była także polska tkanka społeczna. Jednak wśród tych zgliszczy, na szczęście, uchowały się osobowości, które dziś stawiane są nam za wzór. Taką osobą był dr Zygmunt Brodowicz, którego imię nosi nasz choroszczański plac, jeden z głównych w miasteczku (…) Dr Brodowicz był wielkim organizatorem, zaangażowanym lekarzem i pełnym poświęcenia społecznikiem. Nie miał wątpliwości, że warto pomagać, warto starać się dla innych i budować. Wbrew niesprzyjającym okolicznościom. Nawet tam i nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Jego życie, podobnie jak życiorysy tysięcy wspaniałych rodaków – Bohaterów II wojny światowej dobitnie co roku nam o tym przypominają. Cześć Ich Pamięci!