Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizują projekt „Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19”, do którego zapraszają przedsiębiorców.

Przedsiębiorco, weź udział w projekcie „Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19” i zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwo dla pracowników w Twojej firmie. Wspieramy firmy z branży telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej, a także produkujące sprzęt telekomunikacyjny, komputery, przyrządy pomiarowe, kontrolne, nawigacyjne oraz z branży transportu lotniczego pasażerskiego lub towarów.

Jeśli jesteś: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (ew. dużym z kodem PKD 30.3) i siedziba Twojej firmy znajduje się na terenie Polski oraz chcesz podnieść swoje kompetencje – zgłoś się do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Biorąc udział w projekcie przeszkolisz siebie i swoich pracowników oraz otrzymasz refundację poniesionych kosztów do wysokości 80%.

Rekrutacja do Projektu trwa do 12 marca 2021 r. lub do wyczerpania środków będących w dyspozycji MARR S.A. Możesz dołączyć do projektu poprzez:

  • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
  • zarejestrowanie się w Systemie oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
  • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów: regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji pod adresem: https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/ i https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/.

Nabór trwa do wyczerpania środków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
e-mail: sektor.tic@marr.pl, sektor.plk@marr.pl
tel.: 785 058 177, 785 059 105

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na podst. mat. org./UM